top of page

Ziedonis KAGAINIS

Sertificēts būvinženieris

Strādāju  būvniecībā jau no 1995 gada gan kā galvenais būvuzņēmējs, gan kā apakšuzņēmējs, gan kā pasūtītāja pārstāvis būvuzraudzībā, gan kā pilnvarotā persona no pasūtītāja veicot celtniecības un projektēšanas darbus, tāmju dokumentācijas sastādīšanu, celtniecības variantu tehnisko un ekonomisko analīzi, projektēšanas dokumentu skaņošanu un atļaujas dokumentācijas saņemšanu, būvniecību, ēku rekonstrukciju un restaurāciju, tehnisko būvuzraudzību un būvniecības darbu kvalitātes kontroli, objekta nodošanu ekspluatācijā, projektu vadību, kā arī objektu apkalpošanu pēc  tā nodošanas ekspluatācijā.


    Darbības laikā ir tapusi licenzēta būvfirma  “REV ”  ar būvkomersanta reģistrācijas apliecību kura ir attīstījusies un pilnveidojusies, piesaistot kvalificētus inženierus un projektu vadītājus. Ir iegūti sertifikāti celtniecības darbu vadīšanai, demontāžas darbu vadīšanai, restaurācijas darbu vadīšanai,  būvuzraudzībai un ēku tehniskai apsekošanai , kā arī tāmju sastādīšanai.

    Šo daudzu gadu laikā ir gūta  liela pieredze daudzfunkcionālo sabiedrisko ēku būvniecībā,  daudzu privātciematu  būvniecībā, dzīvokļu remontos, renovācijās un ir uzbūvētas ēkas arī  Francijā. Veikta būvuzraudzība objektos un ēku tehniskās apsekošanas.


Celtniecība ir joma, kurā nepārtraukti ir jāpilnveidojas, jāmeklē un jāapgūst jaunas tehnoloģijas, risinājumi un materiāli.

    Droši varu teikt ka celtniecības neatkarīga būvuzraudzība  un ēku tehniskā apsekošana ir:

•    Laika, naudas un nervu ekonomija;

•    Kvalitatīvi izpildīti darbi;

•    Būvniecības termiņu kontrole.

Galvenā: Welcome
Architects Planning

Pakalpojumi

Savstarpēji saskaņota sadarbība ar klientu un sniedzot  kvalitatīvu servisu, tas ir  mērķis, ko vēlos realizēt kopā ar Jums!

Sadarbojamies ar iekārtu un montāžas materiālu tiešiem piegādātājiem Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Vācijā un Polijā. Tas ļauj piedāvāt konkurent spējīgu cenu jebkuras grūtības pakāpes būvniecības materiālu un  inženiertīklu sistēmu montāžai.

     Piedāvājam arī jebkuras grūtības pakāpes apkures projektu izstrādāšanu un to montāžas darbus, metāla būvkonstrukciju montāža, metināšanas darbi, logu un durvju montāža, jumta darbi, fasādes darbi, iekšējās apdares darbi, zemes darbi, būvbedres, tranšejas, teritorijas labiekārtošana, pamatu montāža, grīdu betonēšana un ieklāšana, telpu hidroizolācija, pārsegumu montāža, fasāžu siltināšana, mājas sienu siltināšana, betonēšanas darbi, ventilācija, demontāžas darbi, santehniskie darbi, kanalizācijas un ūdensapgādes darbi, sienu mūrēšanas darbi, jumiķu darbi, apdares darbi, elektroapgādes darbi, krāsotāju darbi, tapešu līmēnašana, regipsa darbi, linoleja un kavrolīna ieklāšanas darbi, lamināta un parketa ieklāšanas darbi, flīzēšanas darbi, apmetēju darbi, žogi, trepes, tehniskā uzraudzība  kontrole, ēku tehniskās apsekošanas, zemes transformācija, ģeodēzija, topogrāfiju,  lauksaimniecības zemes transformācija par apbūves zemi, meža transformācija,  ēku nodošana ekspluatācijā,  uzmērīšanas un aprēķinu darbi, celtniecības tāmju sastādīšana kā arī:

 * Būvuzraudzība,  

 * Būvekspertīzes (būvdarbu kvalitātes pārbaudes, būvdarbu apjomu un izmaksu aprēķini),

 * Ēku un būvju tehniskā apsekošana,

 * Pakalpojumi būvobjektu sagatavošanā pieņemšanai ekspluatācijā,

 * Koordinatora funkciju veikšana būvlaukumā,

 * Projektu vadīšana,  

 * Būvniecības procesa vadīšana,

 * Iepirkumu konkursu izvērtēšana.

* Demontāžas darbu vadīšana

* Ēku projektēšana 

* Ēku nodošāna ekspluatācijā

* Zemes transformācija

* Īpašumu atdalīšana


    Sadarbojamies ar sadarbības partneriem; SIA „PERI”, SIA „KURŠI”, SIA”CRAMO”, SIA „J4”, SIA”DOKA”, SIA „RAMITEH” , SIA “CT NOMA”un daudzām citām kompānijām.

Galvenā: About

Sazināties

Thanks for submitting!

  • LinkedIn
Galvenā: Contact
bottom of page